ไม้เสา 4x4 5x5 6x6 8x8 10x10 12x12

ไม้เสา คุณภาพ 100% ทนทานมากกว่า 20 ปี

ไม่ต้องเบื่อกับปัญหาเสาไม้แตกร้าว เสาบิดหรือเสางอ

เราใช้ไม้ชนิดที่มีคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับเลื่อยไม้เสา ควบคุมคุณภาพอย่างละเอียดทุกขั้นตอน

รายการไม้เสา

Type Size Available Prices
Kempas (KPS) 4 x 4 x 2.00M UP  
  5 x 5 x 2.00M UP  
  6 x 6 x 2.00M UP  
Yellow Balau 4 x 4 x 2.00M UP  
  5 x 5 x 2.00M UP  
  6 x 6 x 2.00M UP  
  8 x 8 x 2.00M UP  
  12 x 12 or more  
Merbau 4 x 4 x 2.00M UP  
  5 x 5 x 2.00M UP  
  6 x 6 x 2.00M UP  
  8 x 8 x 2.00M UP  
  12 x 12 or more
 
Penaga 4 x 4 x 2.00M UP
 
  5 x 5 x 2.00M UP
 
  6 x 6 x 2.00M UP  
  8 x 8 x 2.00M UP  

 

Visitors: 65,821