ตรฐานประสบการณ์เกี่ยวกับไม้ยาง

ปัจจุบันไม้ยางเป็นไม้ที่มีความต้องการใช้อย่างสูง ทั่วทั้งประเทศไทย เพราะมีความเหมาะสมในการใช้งานทางด้านก่อสร้างทุกประการ เช่นทำแบบ ไม้หน้าสาม ไม้โครง ไม้ฝ้า อื่นๆอีกมากมาย มีความทนทานพอสมควรและราคาถูก จึงมีการนำเข้ามาทั้งทางลาว และทางมาเลเซีย

ไม้ยางไทย ไม้ยางลาว หรือ ไม้ยางมาเลเซีย ?

ไม้ยางลาวมีราคาแพงมากที่สุด เนื่องจากไม้คุณภาพค่อนข้างดี เลื่อยอ้วนและมาจากซุงขนาดใหญ่ ปัจจุบันไม่มีการนำเข้าไม้ยางลาวแล้ว

ไม้ยางไทย ปัจจุบันได้มีการอนุญาติให้ตัดไม้ยางไทย และไม้ยางไทยมีจำนวนมาก คุณภาพขึ้นอยู่กับซุงและการเลื่อย มีทั้งดีและไม่ดี

ไม้ยางมาเลเซีย คุณภาพพอๆกับไม้ยางไทย ราคาเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ ไม่ถูกไม่แพงจนเกินไป


Visitors: 73,454